Tri úspešné kroky k najlacnejšiemu cestovnému poisteniu

Vyplníte základné údaje o vašom poistení

- v kalkulačke zadáte cieľ a typ vašej cesty, uvediete trvanie vášho pobytu a zadáte počet osôb pre vami zvolené cestovné poistenie

- dátum začiatku poistenia nesmie byť viac ako 60 dní od dnešného dňa

Zadáte doplňujúce údaje

- vypíšete dátum narodenia osôb, na ktoré sa má cestovné poistenie vzťahovať

- určíte si rozsah krytia, pričom poistenie liečebných nákladov a asistenčné služby tvoria základ cestovného poistenia

- na výber však máte rôzne pripoistenia:  pripoistenie športovej činnosti, úrazové pripoistenie, pripoistenie zodpovednosti za škodu, pripoistenie batožiny a vecí osobnej potreby, pripoistenie záchranných akcií horskej služby, poistenie právnej ochrany v zahraničí

- stlačíte pokračovať a z ponuky si vyberiete najlacnejšie cestovné poistenie

Vyplníte formulár vami zvolenej poisťovne

- po výbere konkrétnej ponuky poisťovne pokračujete ďalej

- yplníte ďalšie údaje vo formulári poistnej zmluvy a kliknite na "Uzatvoriť poistenie"

- následne obdržíte e-mail s návrhom poistnej zmluvy k cestovnému poisteniu, ktorý sa po úhrade poistného stáva poistnou zmluvou, poistné podmienky a ďalšie dokumenty, ktoré sú súčasťou zmluvy

- poistné môžete uhradiť viacerými spôsobmi - bezhotovostne internetbankingom, platobnou kartou alebo priamo vkladom na účet v banke