Cestovné poistenie – vaša pomoc na cestách!

Nemusíte byť vášnivým cestovateľom, ktorý je väčšinu dní v roku na cestách, aby ste využili výhody cestovného poistenia. Aj naplánovaná „obyčajná“ rodinná dovolenka raz do roka vie vyčarovať v jej účastníkoch nadšenie a radosť. O to viac, keď sa chystajú na miesto, ktoré možno už dávno túžili vidieť, alebo ide jednoducho len o oddych a odreagovanie od bežného hektického života. Každopádne je cestovanie obľúbenou záľubou väčšiny ľudí, aj keď iba raz ročne. A práve pre tento prípad je preto lepšie, ak všetko vyjde tak ako má.

Cestovné poistenie je vašim spoľahlivým partnerom

Dnes už nie je nič výnimočné na tom zabezpečiť si nerušenú a hlavne pokojnú dovolenku, o čo sa dokáže postarať cestovné poistenie. Jeho uzatvorenie je jednoduché a v porovnaní s prípadnými stratami určite aj finančne výhodné. Úrazy a zdravotné komplikácie nie sú jediné prípady, pri ktorých vás cestovné poistenie dokáže chrániť.

Výhodné poistenie storna zájazdu

Aby sa človek dostal na svoju vytúženú cestu a predišiel tak nepríjemnostiam spojeným s prípadnou chorobou alebo úrazom, ponúka cestovné poistenie aj poistenie storna zájazdu. Tento produkt zaistí, že ak nastane situácia, že vycestovať nemôžete, neprídete o všetky peniaze, ktoré ste do plánovania pobytu už investovali. Suma vám je vrátená späť, jediný náklad tvorí storno poplatok, ktorý je však v porovnaní s celou sumou minimálny.

Cestovné poistenie vám kryje liečbu, úraz i ošetrenie

Ak si však už užívate slnečné lúče pri mori, či západy slnka na horách a stane sa vám úraz, nastane choroba, či iný zdravotný problém, riešiť situáciu treba iným spôsobom. V každom prípade je pri návšteve lekára nutné vyžiadať si všetky doklady o ošetrení a lekársku správu, ako aj potvrdenia o zakúpených liekoch.
Neplánovanú finančnú stratu vám to síce spôsobí, ale cestovné poistenie a poistenie liečebných nákladov, či úrazové poistenie vám zabezpečí, že po príchode a po predložení všetkých dokladov vám poisťovňa vráti vaše peniaze späť.

Cestovné poistenie a nutná hospitalizácia

Iný prípad nastáva, ak je nutná hospitalizácia v zahraničí. V tomto prípade ide už o rozhodne vyššie finančné náklady, a preto nemocnica komunikuje priamo s poisťovňou a situáciu riešia medzi sebou. Cestovné poistenie je tak nutnosťou. Poisťovňa aj nemocnica poistníka odbremenia od vynaloženia veľkého množstva peňazí. Asistenčné služby poisťovne sú poistníkovi v prípade nutnosti k dispozícii 24 hodín denne.

Ako vám pomôže cestovné poistenie pri strate batožiny?

Zdravotné problémy sú v prípade cestovania určite nepríjemnými zážitkami, o nič lepšie sa však človek necíti, ak sa mu stratí batožina či iné cennosti. Aj pre tento prípad je však dobré mať uzatvorené cestovné poistenie, konkrétne poistenie batožiny. Ak sa vám v zahraničí stratí batožina, ktorú máte poistenú, máte v prípade, že sa batožina nenájde, nárok na náhradu hodnoty, na ktorú bola poistená. Stratené veci vám to samozrejme nevráti, vždy je však lepšie získať aspoň nejakú náhradu vašej straty.Hoci je strata batožiny v zahraničí nepríjemná udalosť, všetko sa dá vyriešiť. Spísali sme pre vás postup pri strate batožiny ,ktorý by ste v takejto situácii mali dodržať.

Kedy sa vám hodí pripoistenie všeobecnej zodpovednosti?

S týmto pripoistením ste krytý v situáciách, keď neúmyselne spôsobíte škodu na majetku cudzej osobe, prípadne jej spôsobíte ublíženie na zdraví. Tento typ pripoistenia si často uzatvárajú najmä rodiny s deťmi, ale aj dovolenkári, ktorí chcú na dovolenke navštíviť múzeá, galérie a podobné inštitúcie. V tomto pripoistení sú taktiež zahrnuté aj asistenčné služby, ktoré vám v prípade potreby môžu poskytnúť aj právnu pomoc, prevziať za vás rokovania s právnikmi alebo vám pomôcť pri zadržaní políciou.

Pre aktívnych cestovateľov je tu pripoistenie športu

Pripoistenie športu chráni dovolenkárov v prípade úrazu alebo zranenia, ktoré sa im stalo pri vykonávaní rizikového alebo extrémneho športu. Pri voľbe toho pripoistenie si dajte pozor na to, že každá poisťovňa má rozsah toho poistenia nastavený inak. To znamená, že pred uzatvorením poistenia si dôkladne skontrolujte, či vám vami zvolená poisťovňa uzná rizikový alebo extrémny šport, ktorému sa plánujete venovať.

Cestovné poistenie vás môže chrániť aj na horách

Ak sa vám na horách stane úraz, je veľmi pravdepodobné, že bude musieť zasiahnuť horská služba, prípadne bude potrebný aj prevoz vrtuľníkom do nemocnice. Bez poistenia by ste náklady vynaložené na činnosť horskej služby a ostatné úkony museli hradiť vy. Poistenie do hôr vám zaručí nárok na preplatenie týchto nákladov.

Cestujte bez obáv a starostí!

Tieto prípady sú len niektoré, ktoré môžu pri cestovaní vzniknúť. Cestovné poistenie potom kryje všetky tieto prípady podľa jednotlivých uzatvorených zmlúv. Aj keď prevencia sa oplatí a vždy je len prínosom, je vždy najlepšie, ak sa žiadny problém neobjaví a vaše cestovanie nie je ničím rušené.