Európska cestovná poisťovňa pod novým menom

20.01.2015

Hoci sa poistný trh nemení tak prudko ako možno trhy iných oblastí, aj tu z času na čas príde k zmene. Stalo sa tak aj koncom roka 2014, kedy prišlo k presunu poistného kmeňa Európskej cestovnej poisťovne pod poisťovňu Generali.

Od 1.1.2015 tak vystupuje táto poisťovňa pod novým názvom – Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa.

Ak sa vám zdá názov pridlhý, budete si musieť zvyknúť. Zmenilo sa ešte prirodzene sídlo spoločnosti. K žiadnej inej zmene však v rámci poisťovne a jej pôsobenia neprišlo.

Pre klientov sa nič nemení

Zmluvy, ktoré majú klienti uzatvorené, automaticky prechádzajú pod poisťovňu s novým názvom. Klienti tak nemusia mať žiadne obavy, že by mali v prípade škodovej udalosti či inej poistnej situácie problémy s plnením. K zmene neprišlo ani čo sa týka grafiky, a tak poisťovňa používa aj naďalej logo Európskej cestovnej poisťovne. Rovnako aj zamestnanci zostávajú rovnakí. Ak si to teda zhrnieme, z pohľadu verejnosti ide len o akúsi kozmetickú úpravu, ktorej výsledkom je dlhší názov poisťovne.