Európske hlavné mestá kultúry 2018

31.1.2018

Kam za kultúrou? Ideálne do jedného z Európskych hlavných miest kultúry. Chcete vedieť, ktoré mestá to sú pre rok 2018?

Titul Európske hlavné mesto kultúry sa každoročne udeľuje jednému alebo viacerým európskym mestám, ktoré následne po celý rok predstavujú svoj kultúrny život, svoju históriu a rozvoj. Pôvodne tento titul získavali mestá, ktoré mali bohatú kultúrnu históriu, od roku 2004 sa však udeľuje mestám ako podnet k väčšiemu využitiu kultúrneho potenciálu daného mesta. Pre rok 2018 bolo ako Európske hlavné mesto kultúry zvolené maltské mesto Valletta a holandské mesto Leeuwarden-Fryslân.

Čo si pre návštevníkom pripravila maltská Valletta?

Kultúrny program mesta Valletta oficiálne začal 20.januára 2018. Postupne sa počas celého roka odprezentuje vyše 1000 miestnych a zahraničných umelcov, spisovateľov, dizajnérov, kurátorov, zborov a filmárov. Celkovo bude verejnosti predstavených 140 projektov a 400 podujatí, ktoré sa konajú v rámci celého mesta Valletta. Program, do ktorého sa investovalo vyše 10 miliónov eur, zahŕňa aj niekoľko projektov zameraných na rozvoj infraštruktúry, v ktorých budú naďalej pokračovať aj po roku 2018. Medzi tieto projekty patrí napríklad Valletta Design Cluster, projekt zameraný pre vytvorenie vhodných podmienok a podpory pre obnovu mesta.

Rôznorodosť môžete vidieť v holandskom Leeuwarden- Fryslân

Holandské mesto Leeuwarden-Fryslân sa v rámci svojho programu zameralo na prepojenie rozličných kultúr a odlišných spôsobov života. Počas celého roka sa postupne zrealizuje 50 veľkých podujatí a stovky komunitných aktivít s cieľom združovať a odstraňovať ostré hranice medzi jednotlivými kultúrami. Súčasťou programu sú početné divadelné vystúpenia, výstavy a festivaly. Návštevníci sa môžu tešiť napríklad na divadlo s gigantickými sochami The Giants of Royal de Luxe, rôzne výstavy tradičnej holandskej keramiky alebo živé laboratórium Innofest.