Ako vedia pomôcť asistenčné služby v rámci cestovného poistenia?

Počas pobytu v zahraničí sa môžete ocitnúť v rôznych nepríjemnostiach. Práve preto sa odporúča mať uzatvorené komplexné cestovné poistenie, teda také, ktoré nekryje iba liečebné náklady pri zdravotných komplikáciách. Či už si uzatvoríte poistenie do zahraničia vrátane rôznych pripoistení alebo bez nich, vždy môžete rátať s pomocou asistenčných služieb. Tie predstavujú rôzne formy podpory a pomoci, ktorú vám môže poskytnúť vaša poisťovňa.

Nenahraditeľný priateľ na telefóne

Asistenčné služby v rámci poistenia na dovolenku sú dostupné na telefóne nonstop, teda 24 hodín denne 7 dní v týždni. Pred odchodom do cudziny si preto poznačte kontakt na túto službu a v prípade problémov vám bude stačiť vytočiť číslo, popísať operátorovi vzniknutú situáciu a následne postupovať podľa jeho pokynov. Absolútny základ, ktorý poskytujú asistenčné služby, spočíva v asistencii pri ochorení alebo úraze. Poradia vám, čo máte robiť a tiež odporučia najbližšie zdravotnícke stredisko. Tiež vám môžu poskytnúť kontakty na lekárov, veľvyslanectvá a ďalšie zahraničné úrady či inštitúcie.

Spravidla v rámci vyšších balíkov cestovného poistenia poskytujú poisťovne asistenčné služby vo vyššom rozsahu. To znamená, že dokážu poskytnúť rozsiahlejšiu pomoc, napríklad tlmočenie, informácie o aktuálnom stave ciest, výške mýta a pod.. Myslite na to, že presný rozsah, či už základných alebo rozšírených asistenčných služieb, je v každej poisťovni nastavený inak. Preto si pri uzatvorení poistenia preštudujte Všeobecné poistné podmienky, kde nájdete všetky dôležité informácie.

Cestovné poistenie môže pomôcť aj pri poruche vozidla

Cestovatelia, ktorí do zahraničia cestujú vlastným autom si v rámci poistenia na dovolenku môžu pripoistiť aj technickú pomoc k vozidlu. Ide v podstate o rozšírenie asistenčných služieb, ktoré je zamerané na poskytnutie pomoci v prípade, že príde k poruche vozidla, následkom ktorej sa stane nepojazdné. Môže ísť napríklad o defekt, vybitie batérie, pokus o krádež a pod.

Toto pripoistenie sa odporúča najmä pre tých, ktorí do zahraničia cestujú vlastným autom a nemajú havarijné poistenie, alebo ich PZP zahŕňa iba základné asistenčné služby.