Ako vám na dovolenke pomôže poistenie zodpovednosti za škodu?

Aj keď ste na dovolenke, nehoda sa môže stať kdekoľvek. V reštaurácií nechtiac zhodíte tanier, ktorý sa rozbije, na svahu sa zrazíte s iným lyžiarom alebo vaše dieťa poškodí zariadenie hotela. V prípade jedného rozbitého taniera pôjde o malú škodu, no v iných situáciách môže náhrada škody stáť nemalé peniaze. Ak si pred dovolenkou uzatvoríte cestovné poistenie s pripoistením zodpovednosti , zaplatí takto vzniknuté škody vaša poisťovňa.

Na čo si pri tomto pripoistení treba dať pozor?

Tak, ako pri ostatných typoch poistení a doplnkových poistení, aj v tomto prípade nastavuje limity poistného plnenia každý poisťovateľ podľa seba. Stanovené limity sa tiež môžu líšiť v rámci poistných balíkov, ktoré ponúka tá istá poisťovňa.

V neposlednom rade je veľmi dôležité vedieť, ako sú nastavené výluky z pripoistenia zodpovednosti za škodu. Medzi najčastejšie patria škody spôsobené:

  • úmyselne,
  • pod vplyvom alkoholu alebo omamných či psychotropných látok,
  • osobám, ktoré s poisteným žijú v spoločnej domácnosti,
  • blízkym osobám poisteného,
  • na veciach, ktoré majú historickú, umeleckú alebo zberateľskú hodnotu,
  • na klenotoch,
  • na požičaných alebo prenajatých veciach,
  • na životnom prostredí.

Výnimiek z poistného plnenia môže byť samozrejme viac. Preto si pri uzatvorení poistenia preštudujte poistné podmienky k vami zvolenej ponuke. Ak si ich neplánujete prečítať úplne celé, oboznámte sa aspoň zo základnými limitmi, rozsahom poistenia a výlukami.

Kryje pripoistenie zodpovednosti za škodu v rámci cestovného poistenia aj spôsobené autom?

Poistná ochrana z pripoistenia zodpovednosti za škodu v rámci cestovného poistenia nekryje škody, ktoré spôsobíte vaším vozidlom. Keď sa vlastným autom vyberiete na dovolenku, škody, ktoré ním spôsobíte budú kryté z vášho povinného zmluvného poistenia. Pred odchodom do zahraničia si preto skontrolujte, či je vaše PZP platné aj v krajine, kam máte namierené a tiež v tých štátoch, cez ktoré budete prechádzať. Ak vaša zákonná poistka v jednej z týchto krajín platná nie je, je potrebné, aby ste si uzatvorili hraničné poistenie.