Prečo by ste mali mať poistenie storna?

Uhradený zájazd, letenky, či ubytovanie môžete kedykoľvek zrušiť. Nie vždy je to však zadarmo. V mnohých prípadoch vám cestovná kancelária, letecká spoločnosť alebo prepravca udelí pokutu vo forme storno poplatkov. V praxi to znamená, že peniaze za stornovanú službu už nedostanete, prípadne vám vrátia iba časť peňazí. A tu nastupuje poistenie storna, vďaka ktorému môžete získať späť peniaze, ktoré prepadli na účet poskytovateľa služby.

Poistenie storna má svoje pravidlá

Na zrušenie cesty musíte mať relevantný dôvod. Ide najmä o také okolnosti, ku ktorým prišlo neplánovane a poistník ich nemohol predvídať alebo nijak ovplyvniť. Dôvody, pre ktoré vám väčšina poisťovní uzná zrušenie cesty sú nasledovné:

 • závažné akútne ochorenie poisteného, ktoré si vyžiadalo hospitalizáciu,
 • vážny úraz, ktorý poistený utrpel a v dôsledku tohto úrazu musel byť poistník okamžite hospitalizovaný,
 • smrť poisteného,
 • smrť osoby blízkej poistenému,
 • smrť spolucestujúceho,
 • škoda na majetku poisteného vo veľkom rozsahu, ktorá vznikla v dôsledku spáchania trestného činu alebo vyčíňania prírodného živlu,
 • strata, poškodenie alebo zničenie cestovných dokladov následkom živelnej udalosti, ku ktorej prišlo najneskôr 3 dni pred začiatkom cesty,
 • predvolanie na súdne konanie, pričom termín súdneho konania je stanovený počas zájazdu,
 • tehotenstvo, o ktorom v dobe rezervovania alebo vyplatenia zájazdu poistená nemohla vedieť resp. ho predpokladať.

Každá poisťovňa si sama určuje, aký dôvod pre zrušenie cesty uzná ako relevantný. Niektoré poisťovne za takýto dôvod považujú aj nečakanú výpoveď v práci, neúspešné štátnice či rozvodové konanie. Preto odporúčame, aby ste si pred uzatvorením poistenia preštudovali poistné podmienky a oboznámili sa so všetkými udalosťami a situáciami, ktoré uznáva vami zvolená poisťovňa.

Kedy vám poisťovňa zrušenie cesty neuzná?

Ako každé poistenie, aj poistenie storna má výluky. V tomto prípade ide o dôvody či okolnosti, ktoré poisťovne neuznajú. Najčastejšie sa môžete stretnúť s týmito výlukami:

 • krádež, alebo strata cestovných dokladov,
 • zámerné ukončenie gravidity,
 • pôrod,
 • neabsolvovanie povinného očkovania (platí najmä pri ceste do exotických krajín),
 • zhoršenie stavu chronického ochorenia,
 • akútne zhoršenie ochorenia, na ktoré sa poistený liečil ešte pred uzatvorením poistenia,
 • absolvovanie plánovaného lekárskeho zákroku alebo opakovaných lekárskych vyšetrení.

Medzi výluky poisťovne spravidla zaraďujú také okolnosti či komplikácie, o ktorých poistený v čase uzatvorenia poistenia vedel a mohol ich predvídať. Poistenie storna sa nevzťahuje na prípady, kedy si poistený svoju cestu jednoducho rozmyslí a bude svoj zájazd chcieť zrušiť.

 Tento typ doplnkového poistenia chráni klientov najmä v takých prípadoch, keď im je znemožnené nastúpiť na cestu z dôvodu vážnych a nečakaných komplikácii. Odporúčame toto poistenie uzatvárať pri kúpe akéhokoľvek zájazdu, rezervácii ubytovania a zakúpení leteniek.